Opstellingen

Als systeem bestaat een organisatie uit vele delen: de mensen die er werken, de producten en diensten, het doel en nog tal van andere elementen. Het systeem als geheel heeft andere eigenschappen dan de som der delen, het lijkt in die zin wel een soort levend organisme. Het kent eigen dynamieken, die los staan van de mensen die op dat moment tot het systeem behoren. Bij dynamieken gaat het vooral om wat zich tussen de elementen afspeelt en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ze beïnvloeden het gedrag en het gevoel van de mensen in het systeem, maar ze zijn niet rechtstreeks waarneembaar. De effecten ervan zijn wel merkbaar en ze werken door in de effectiviteit van de organisatie en het werkplezier van de medewerkers.

 

In een organisatieopstelling worden elementen uit het vraagstuk met behulp van mensen of A4-tjes in de ruimte op de vloer opgesteld. Alleen al het kijken naar dit ruimtelijke beeld geeft nieuwe informatie en inzichten. Doordat de elementen naar andere plekken kunnen bewegen, in contact zijn met elkaar (of juist niet) en kunnen praten, komt nog meer informatie beschikbaar. Al deze informatie ondersteunt een goede diagnose van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Vaak geeft dat ook een richting en aanknopingspunten om het persoonlijk leiderschap en dat van de groep, organisatie of netwerk te versterken. 

© 2023 by CONSULTING SOLUTIONS. Proudly created with Wix.com

  • c-facebook
  • Twitter Classic
  • Google Classic