Over mij

 

Als kind had ik twee grote passies: buiten spelen en lezen. Buiten kon ik m'n gang gaan. Ontdekken, fantasiespellen, de wind en de zon op m'n huid voelen en het gras en het water ruiken. Ik kwam graag op plekken waar ik eigenlijk niet mocht komen. Niet per sé omdat het verboden was (al maakte dat het wel spannend), maar vooral omdat ik zo nieuwsgierig was wat daar dan zou zijn. Lezen was mijn tweede passie. Het bracht me in andere werelden. Ik werd onderdeel van het verhaal en zag en hoorde niets meer om me heen Was even helemaal weg van alle moet-dingen van thuis en school.

 

In m'n puberteit kwam er een fascinatie bij: wat als er meer is tussen hemel en aarde?, wat als er meer is dan ik met mijn zintuigen kan waarnemen?, wat als wij niet zijn wie wij denken te zijn? Ik praatte daar met niemand over, maar verslond de boeken van Erich von Däniken en Carlos Castaneda en boeken over dromen en buitenzintuigelijke waarnemeningen, wereldgodsdiensten en mythen en sagen uit andere culturen. Weer ging een nieuwe wereld voor me open. Rond m'n zeventiende openden Natuur&Milieu en het IVN  mijn ogen voor de waarde en kwetsbaarheid van de natuur. Ik studeerde recreatie-sociologie aan het NWIT (nu NHTV) in Breda  omdat de relatie tussen mensen en natuur me boeide. En ik werd maatschappelijk actief als vrijwilliger in de wereldwinkel en een paar jaar later als lid van een vredescabaretgroep.

 

Mijn werkende leven begon ik als documentalist in de bibliotheek van het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij. Een onverwachte stap en verhuizing naar Den Haag, maar als lid van wat toen "de verloren generatie"  werd genoemd, was ik al lang blij dat ik werk had. Inmiddels werk ik al 31 jaar met veel plezier bij de rijksoverheid. Door de jaren heen heb ik gewerkt in beleids- en stafdirecties, in projecten, programma's en in de lijnorganisatie, als beleidsmedewerker, leidinggevende en adviseur.

De laatste 10 jaar werk ik als organisatie-adviseur en coach bij het ministerie dat eerst Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heette en nu Economische Zaken. Sinds eind 2011 ben ik ook zzp'er. De wereld is groter dan het ministerie en ik wil datgene dat ik kan bijdragen zowel binnen als buiten het ministerie kunnen inzetten.

 

De vele jaren bij het ministerie hebben me gevormd. Ik houd van de dynamiek en de complexiteit waar je je als ambtenaar in bevindt. Beleidsdossiers lijken vaak abstract, maar hebben (soms grote) impact op ons leven en onze leefomgeving. Die combinatie van conceptueel kijken en aards vertalen past bij mij. Ik ben nog altijd een idealist; hoe kunnen we met elkaar -binnen en buiten de overheid- oplossingen verzinnen voor de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Duurzame oplossingen voor People, Planet en Profit, hier en nu en daar en straks. Dienstbaar aan en in liefde voor alles dat leeft.

 

 

 

© 2023 by CONSULTING SOLUTIONS. Proudly created with Wix.com

  • c-facebook
  • Twitter Classic
  • Google Classic